16-åringar får rösta i 20 norska kommuner

3 september, 2014

Sammanlagt 20 kommuner deltar i det norksa försöket med rösträtt för 16-åringar nästa höst. Tio stycken är helt nya. Hela 124 kommuner har ansökt om att få delta i demokratisatsningen, men bara tio nya kommunewr har valts ut av Kommunal- och moderniseringsdepartementet. Dessa är Oppegård, Gausdal, Gol, Horten, Lillesand, Hå, Kristiansund, Klæbu, Målselv og Vadsø.

Kommunerna som deltog 2011 och som ska fortsätta öppna demokratin är Marker, Hamar, Porsgrunn, Mandal, Stavanger, Austevoll, Luster, Namdalseid, Tysfjord och Kautokeino. Utvärderingen av försöket 2011 visade att valdetagandet var större hos 16- och 17-åringar än hos de 18- och 19-åringar som var förstagångsväljare. Fler ungdomar blev också invalda i försökskommunerna jämfört med andra kommuner.

Kommunal- och moderniseringsminister Jan Tore Sanner (från partiet Høyre) säger att målet med försöket är att få mer erfarenheter från fler val och fler kommuner. Frågan är när Sverige ska börja modernisera rösträttsåldern?