Årsmöte för RBUF Göteborg 2017!

23 januari, 2017

Varmt välkommen till RBUF Göteborgs årsmöte 2017. Mötet hålls torsdagen den 9e februari klockan 19.00 på Skolspåret 35 i Hjällbo.

Dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Justering av röstlängd
4. Val av mötets ordförande
5. Val av mötets sekreterare
6. Val av justerare
7. Fastställande av föredragningslista
8. Information från RBUF
9. Beslutom stadgar för föreningen
10. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
11. Ekonomisk berättelse för förra året
12. Revisorernas berättelse för förra året
13. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
14. Årets verksamhetsplan och eventuellt budget
15. Val av årets styrelse
16. Val av årets revisor
17. Val av årets valberedare
18. Övriga frågor
19. Mötets avslutande

Vi ses där!