Årsmöte RBUF Stockholm

24 november, 2016

Nu är det dags för RBUF Stockholms årsmöte. Alla medlemmar i RBUF Stockholm är varmt välkomna på årsmöte på RBUFs kontor på Gammelgårdsvägen 38 på Stora Essingen den 10 december klockan 14:00.

RBUF Stockholm

Mötets dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Mötetsbehörighet
3. Justering av röstlängd
4. Val av mötetsordförande
5. Val av mötetssekreterare
6. Val av en justerare
7. Fastställande av dagordning
8. Information från RBUF
9. Beslut om stadgar för föreningen
10. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
11. Ekonomisk berättelse för förra året
12. Revisorernas berättelse för förra året
13. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
14. Årets verksamhetsplan och eventuell budget
15. Val av årets styrelse
16. Val av årets revisor
17. Val av årets valberedare
18. Övriga frågor
19. Mötets avslutande

Vi ses där!