Årsmöte för RBUF Umeå 2017!

24 januari, 2017

Lördagen den 11e februari är du varmt välkommen på årsmöte för RBUF Umeå! Mötet hålls klockan 13:00 på Café Station på Östra Rådhusgatan 2C.

RBUF Umeå

Dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Justering av röstlängd
4. Val av mötets ordförande
5. Val av mötets sekreterare
6. Val av justerare
7. Fastställande av föredragningslista
8. Information från RBUF
9. Beslut om stadgar för föreningen
10. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
11. Ekonomisk berättelse för förra året
12. Revisorernas berättelse för förra året
13. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
14. Årets verksamhetsplan och eventuellt budget
15. Val av årets styrelse
16. Val av årets revisor
17. Val av årets valberedare
18. Övriga frågor
19. Mötets avslutande

Vi ses där!