Årsmöte för RBUF Uppsala 2017!

9 januari, 2017

Varmt välkommen på årsmöte för RBUF Uppsala. Mötet hålls den 1a februari klockan 17:30 på Café Vox på Svartbäcksgatan 28.

RBUF Uppsala

rbuf uppsala

Dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Justering av röstlängd
4. Val av mötets ordförande
5. Val av mötets sekreterare
6. Val av justerare
7. Fastställande av föredragningslista
8. Information från RBUF
9. Beslut om stadgar för föreningen
10. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
11. Ekonomisk berättelse för förra året
12. Revisorernas berättelse för förra året
13. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
14. Årets verksamhetsplan och eventuell budget
15. Val av årets styrelse
16. Val av årets revisor
17. Val av årets valberedare
18. Övriga frågor
19. Mötets avslutande

Vi ses där!