Årsmöte för RBUF Gävle 2017!

20 december, 2016

Alla RBUFs medlemmar i Gävle-området bjuds in till det årsmöte i Studiefrämjandets lokaler på Norra Köpmangatan 12, klockan 16:00 tisdagen den 24e januari.

RBUF Gävle

RBUF Gävle

Dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Mötetsbehörighet
3. Justering av röstlängd
4. Val av mötetsordförande
5. Val av mötetssekreterare
6. Val av justerare
7. Fastställande av föredragningslista
8. Information från RBUF
9. Beslutom stadgar för föreningen
10. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
11. Ekonomisk berättelse för förra året
12. Revisorernas berättelse för förra året
13. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
14. Årets verksamhetsplan och eventuellt budget
15. Val av årets styrelse
16. Val av årets revisor
17. Val av årets valberedare
18. Övriga frågor
19. Mötets avslutande

Vi ses där!