Utbildningshelg och årsmöte för RBUF Arvidsjaur

31 januari, 2017

Lördag och söndag den 25e-26e februari så kommer Nadia och Jorge-Maria från RBUF att komma på besök för att hålla en utbildningshelg med RBUF Arvidsajur.

 

Vi kommer hålla workshops i åldersmaktordningen, diskutera hur ni bäst kan organisera er lokalt i Arvidsjaur och vad ni kan och vill göra för skillnad. Sist men inte minst kommer vi hjälpa er hålla ert årsmöte klockan 14:00 på söndagen!

 

Vi kommer vara på Humlan på Östra skolgatan 18 C. Vi kör igång lördagen den 25e feburari kl 13.00 och avslutar på söndagen kl 16:00. Alla deltagare sover hemma hos sig själva natten mellan lördag och söndag. Exakt vad som händer när under helgen får ni information om på plats.

 

Det kommer att serveras middag på lördagen och lunch på söndagen. Och såklart massa fika! 🙂
Vi hoppas att så många som möjligt vill komma och hänga, tänka, planera, utveckla och lära sig under denna helg!

 

Ni är välkomna att anmäla er på Nadias mail: nadia.maghder@rbuf.se
I er anmälan behövs: ditt telefonnummer, matpreferenser, allergier, övriga behov samt namn och telefonnummer till en kontaktperson (t.ex. en förälder). Vill du bara komma på årsmötet krävs ingen föranmälan.

 

Ser fram emot att träffa er snart!

 

Dagordning för årsmötet:

1. Mötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Justering av röstlängd
4. Val av mötets ordförande
5. Val av mötets sekreterare
6. Val av justerare
7. Fastställande av föredragningslista
8. Information från RBUF
9. Beslutom stadgar för föreningen
10. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
11. Ekonomisk berättelse för förra året
12. Revisorernas berättelse för förra året
13. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
14. Årets verksamhetsplan och eventuellt budget
15. Val av årets styrelse
16. Val av årets revisor
17. Val av årets valberedare
18. Övriga frågor
19. Mötets avslutande