Vi kämpar mot barnfattigdom

2018 fokuserar Rädda Barnens Ungdomsförbund på frågan om barnfattigdom i Sverige.

Under hela 2018 kommer Rädda Barnens Ungdomsförbund att arbeta med och kämpa emot barnfattigdom. Det politiska temat har prioriterats av förbundets Barnrättskongress som i september 2017 tog ställning för frågan. Vårt arbete kommer att göras lokalt, i de kommuner och orter där vi finns representerade, nationellt av förbundet och de aktivister som engagerar sig nationellt och internationellt i vårt nordiska samverkansorgan.

Barn har rätt till en bra levnadsstandard
Sverige har ingen officiell definition av fattigdom. De barn som vi räknar som fattiga lever i en familj som antingen har låg inkomststandard – alltså så låg inkomst att pengarna inte täcker nödvändiga kostnader – eller får försörjningsstöd, det som tidigare kallades socialbidrag.

Under 2013 levde 234 000 barn i fattigdom. Det vill säga ungefär 12 procent av alla barn i Sverige. Bakom siffror och procentsatser finns barn som många gånger diskrimineras för att föräldrarna inte har tillräckligt med pengar. Föräldrar som vill men inte kan ge sina barn det de behöver. Vi finns till för att ändra de systemen som försätter barn i barnfattigdom.

Konsekvenser av barnfattigdom
De här barnen har inte heller samma möjligheter till en meningsfull fritid som ett barn från en familj med stabilare ekonomi. Barnen begränsas av exempelvis avgifter för bussbiljetter, dyr utrustning och höga avgifter för fritidsaktiviteter. De kan inte följa med sina vänner på biobesök eller en fika och hamnar lätt utanför gemenskapen.

Barn påverkas också av föräldrarnas oro för ekonomin och den osäkerhet som det innebär att leva utan marginaler.

Barnfattigdom ett hinder för demokrati
RBUF tror att barn som lever exkluderade från majoritetssamhället får högre trösklar till demokrati. Att engagera sig politiskt eller i civilsamhället blir svårare när ekonomin inte räcker till. Vi vill bygga bort segregationen i landet och ge alla barn lika möjlighet att engagera sig i sin egen kamp för rättigheter. Vi vill att fler barn ska tycka att det är enkelt att engagera sig lokalt i RBUF och kämpa tillsammans med oss i kampen mot barnfattigdom.

Hjälp oss skapa ett jämlikt samhälle
Vi tror att vi endast kan uppnå ett jämlikt samhälle om vi alla kämpar för det. Är du under 26 år är du välkommen in i vår barnrättskamp. Du kan antingen engagera dig lokalt i någon av våra lokalgrupper, eller på nationell eller internationell nivå. Vi alla har något vi kan bidra med. Börja med att bli medlem här.

Är du äldre än 26 år och vill stötta RBUF i vårt påverkansarbete mot barnfattigdom kan du bidra med en Swishgåva. Skicka din gåva till:

SWISH

123 230 04 99

Emoji pengar som flyger iväg

Rädda Barnen har också arbetat länge med frågan om Barnfattigdom i Sverige. Bland annat har de skrivit flera rapporter om ämnet.
Läs mer om deras arbete här.

 

 

Politiskt tema 2018

Det politiska temat är det ämne Barnrättskongressen bestämmer att vi ska jobba med varje år.

Verksamhetsplan 2018

Verksamhetsplanen är Förbundsstyrelsens mål och aktiviteter utifrån det politiska temat.