Danmarks justitieminister öppnar för sänkt rösträttsålder

6 februari, 2013

Vid utfrågning såg Danmarks justitieminister Morten Bødskov (S) positivt på ungdomsparlamentets förslag om att sänka rösträttsåldern till 16 år. Han påpekade vikten av att få fler ungdomar att engagera sig i demokratin, och också att många studier och exempel på förslaget visar goda resultat. 

– En 16-årig kan mycket väl veta lika mycket som en 50-åring, sa Julie Bjerre Arnold från Marstal Skole.

Läs hela artikeln här.