Delta i marsaktionen

17 februari, 2014

Så här går aktionen till:

Aktionen går ut på att byta ut skyltar på toaletter för att göra dem könsneutrala. Det handlar om att människor som vill definiera sig som tjej eller kille ska vara välkomna, men också om att skapa ett mer jämställt samhälle – där kön inte är avgörande för din vardag! Att ha toaletter för alla är en litet steg, men ett steg på vägen mot ett mer jämställt samhälle.

De lokalgrupper som är intresserade av att genomföra aktionen kommer att få nya toalettskyltar och affischer att sätta upp runt omkring skickade till sig från kansliet. Sedan gäller det bara att hitta en plats där toaletterna är uppdelade för tjejer och killar. Det kan t.ex. vara:

  • I skolan
  • I en träningslokal (förslagsvis på skolan)
  • På ett bibliotek
  • Annan offentlig plats

När ni har enats om var ni ska vara är det bara att sätta upp de nya skyltarna. Kom ihåg att sätta skyltarna på både tjej- och killtoaletterna, så att alla toaletter blir till alla. Därefter kan ni också sätta upp affischerna runt omkring. Kom ihåg att meddela kansliet om att ni vill vara med och vilken tid ni planerar att utföra aktionen så vi kan skicka ett pressmeddelande till t.ex. lokaltidning. 

När görs aktionen?

För att aktionen ska få så mycket uppmärksamhet som möjligt kommer aktionen att ske under en och samma dag i hela Sverige. Dagen för aktionen är tisdagen den 4 mars, men om ni absolut inte kan då går det bra med dagarna runt omkring också.

I korthet:

  1. Planera in tisdagen den 4 mars i almanackan!
  2. Bestäm en plats och tid för aktionen och samla ihop lokalgruppen.
  3. Sätt upp skyltarna på toaletterna ni valt ut.