Delta i valaktionen 2014

5 augusti, 2014

Vi har valt att belysa frågan ur ett sommarlovsperspektiv, då vi vet att det innebär mycket ångest och stress för många barn och ungdomar. Ju fler lokalgrupper som deltar i aktionen, desto mer uppmärksamhet kan vi få både på lokal och nationell nivå!

Så här går aktionen till:

Aktionen går ut på att sätta upp affischer med citat om barnfattigdom och att måla citaten med asfaltskritor. De lokalgrupper som är intresserade av att genomföra aktionen kommer att få ett kit med affischer, stenciler och kritor skickat till sig från kansliet. Viktigt att tänka på är att göra aktionen på platser där många barn och unga brukar vara. Det kan t.ex. vara:

  • Skolan
  • Fritidsgården
  • Skolgården
  • Trottoaren utanför skolan

När ni har enats om vilken eller vilka platser ni vill göra aktionen på är det bara att sätta upp affischerna och måla citaten på asfalten med kritorna. Till citaten att måla på marken finns stencilerna som bara är att lägga på marken och sedan fylla i med kritorna. Kom ihåg att meddela kansliet om plats och vilken tid ni planerar att utföra aktionen, så vi kan skicka ett pressmeddelande till t.ex. lokaltidning.

När görs aktionen?

För att aktionen ska få så mycket uppmärksamhet som möjligt kommer aktionen att ske under en och samma dag i hela Sverige. Dagen för aktionen är 2 september, men om ni absolut inte kan då går det bra med dagarna runt omkring också.

 I korthet:

  1. Planera in onsdagen den 2 september i almanackan!
  2. Bestäm en plats och tid för aktionen och meddela kansliet.
  3. Samla ihop lokalgruppen.
  4. Sätt upp affischerna och måla med kritorna på asfalt i närheten.

Som en del i kampanjen kommer ni också varje vecka fram till valet kunna läsa ett nytt blogginlägg om barnfattigdom ur ett sommarlovsperspektiv. Kika in Barnrättsbloggen på www.rbuf.se/blogg!