Förbundsstyrelsen kallar till extra årsmöte!

11 januari, 2012

Under det extra årsmötet kommer följande frågor att behandlas:

  • Stadgeförändringar
  • Eventuella fyllnadsval till förtroendeposter
  • Val av representanter till Rädda Barnens Riksmöte

Handlingarna skickas ut per post till de anmälda efter sista anmälningsdagen. I handlingarna kan du även läsa mer om varför styrelsen lägger förslag på stadgerevidering.

Valberedningen informerar:
Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse kallar till extrainkallat förbundsårsmöte 28 januari 2012 i Stockholm.

Rädda Barnens Riksmöte hålls vartannat år och är deras motsvarighet till vårt förbundsårsmöte. Där bestäms vad Rädda Barnen ska syssla med, vad pengarna ska gå till, vad dom ska tycka i politiska frågor och så väljs styrelsen för Rädda Barnens Riksförbund. Rädda Barnens Ungdomsförbund får skicka fem ombud med rösträtt till Riksmötet – och det borde vara just du!

Valberedningen för Rädda Barnens Ungdomsförbund tar fram förslag på ny styrelse och nya verksamhetsrevisorer till förbundsårsmötet varje år, och så hjälper valberedningen till med en del andra saker även under året mellan årsmötena. Som valberedare får du träffa och prata med en massa spännande människor från hela Sverige som vill engagera sej ännu mer i Rädda Barnens Ungdomsförbund, och du får vara med och föreslå vilka det är som ska leda förbundet i framtiden!

På det extra förbundsårsmötet finns två punkter som handlar om val. Vi ska välja fem ombud för Rädda Barnens till Rädda Barnens Riksmöte i september och vi har dessutom möjlighet att välja in en ny ledamot i vår egen valberedning. Om du vet någon som skulle passa till någon av posterna eller om du själv är intresserad, maila valberedningen@rbuf.se så fort du bara kan!