Förbundsstyrelsen

15 september, 2016

Förbundsstyrelsen är en grupp förtroendevalda som leder Rädda Barnens Ungdomsförbund. Styrelsen leds av en förbundsordförande. Förbundsstyrelsen väljs av barnrättskongressen. Om du vill skicka ett mail till hela styrelsen kan du maila fs@rbuf.se. 🏆

📃 Om du vill ha protokoll från förbundsstyrelsens möten kan du kontakta Kansliet.