Glädjande, men mycket återstår för barnets bästa i asylprocessen

10 april, 2013

Regeringen har kommit överens med Miljöpartiet om att ändra utlänningslagen så att fler barn får stanna. Detta genom att ändra skrivelsen ”synnerligen ömmande omständigheter” till ”särskilt ömmande omständigheter”. Rädda Barnens Ungdomsförbund är glada över beskedet, men vill understryka hur mycket som återstår att förändra i migrationspolitiken.

– Sverige kommer att fortsätta utvisa föräldrar till barn som har fötts här, och vi vet ännu inte hur denna förändring påverkar tillämpningen av Dublinförordningen, säger Sara Thiringer, förbundsordförande för Rädda Barnen Ungdomsförbund.

Dublinförordningen rör barn som, innan de nått Sverige, hamnat i ett annat EU-land. Enligt förordningen måste de då skickas tillbaka till det första landet för att söka asyl där. Många barn skickas därför från Sverige till Italien eller Malta, där mottagandet är mycket dåligt och barn vittnar om övergrepp och utnyttjanden.

– Att fortfarande inte stoppa utvisningarna av barn till andra EU-länder är fruktansvärt långt ifrån att ha fokus på barnets bästa i asylprocessen, säger Sara Thiringer. Barn måste få söka asyl i det senaste landet de varit i, annars kan vi aldrig garantera deras säkerhet och välmående.

Kontakt
Sara Thiringer
Förbundsordförande Rädda Barnens Ungdomsförbund
070-652 97 28
sara@rbuf.se