Göteborgs lokalgrupp bjuder in till årsmöte

23 januari, 2020

Hej allihopa, här kommer inbjudan till RBUF Göteborgs årsmöte 2020 🥳🌟💚

Var? Lilla bommen 4b, 411 04 Göteborg

När? 29 januari kl. 17:30-19:30

Jag kommer berätta om rbuf för nya medlemmar och om året som varit. Sedan har vi ett gemensamt årsmöte och planerar inför kommande år. Hoppas ni är taggade, alla är varmt välkomna både nya som gamla medlemmar och ni får gärna kommentera inlägget med en emoji om ni kommer 😄 (Jag lovar att det blir gott fika!)

Frågor? Kommentera, skriv till mig i dm eller maila till rbufgoteborg@gmail.com

Mötets dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behörighet
 3. Justering av röstlängd
 4. Val av mötetsordförande
 5. Val av mötetssekreterare
 6. Val av en justerare
 7. Fastställande av dagordning
 8. Information från RBUF
 9. Behandling av inskickade motioner
 10. Medlemsföreningens motioner till Rädda Barnens Ungdomsförbunds Barnrättskongress
 11. Beslut om stadgar för föreningen
 12. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
 13. Revisorernas berättelse för förra året
 14. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
 15. Årets verksamhetsplan och eventuell budget
 16. Val av årets styrelse
 17. Val av årets revisor
 18. Övriga frågor
 19. Mötets avslutande