Handlingarna till barnrättskongressen

17 augusti, 2018

Nu är handlingarna till barnrättskongressen här.

I det gröna häftet hittar du de förberedande formaliapunkterna för mötet.

I det rosa häftet kan du läsa förbundsstyrelsens förslag, propositioner.

I det gula häftet kan du läsa valberedningens förslag till förbundsstyrelse och verksamhetsrevisorer
och även förbundsstyrelsens förslag till uppdragsbeskrivningar.

Gröna häftet

Gula häftet

Rosa häftet