Kandidera

30 juni, 2016

Rädda barnens ungdomsförbund behöver personer upp till 26 år för att jobba barnrättspolitiskt, tillgodose medlemmarnas behov och granska styrelsens arbete. Förtroendeuppdragen i Barnrättspolitiska gruppen, förbundsstyrelsen eller som verksamhetsrevisor passar både dig som vill jobba organisatoriskt, aktivt med medlemskontakter, politiskt eller granskande. Det finns alltså något för alla! 

Vad händer efter att du har kandiderat eller nominerat någon? 

Jo, det är nämligen så att valberedningen intervjuar alla kandidater för att sedan lägga fram ett förslag till styrelsen, barnrättspolitiska gruppen och verksamhetsrevisorerna. På årsmötet kommer alla kandidater få möjlighet att presentera sig själva och berätta varför de skulle passa till uppdraget de kandiderar för, oavsett om de ingår i valberedningens förslag. Sedan är det dags för årsmötet att fatta beslut om vilka som skall få uppdragen. 
Svara så mycket som möjligt i formuläret. Intervjuerna kommer vara korta och handlar bara om att komplettera information från formulären!

Nominera här! 

Kandidera här!