Övriga aktiviteter

Ibland kan det vara skönt att göra lite lugnare aktiviteter. Här är är lite tips och förslag på saker du och/eller din lokalgrupp kan göra!

Filmserie

Vi har tagit fram en filmserie om barnrätt och andra frågor vi på RBUF tycker är viktiga. Filmerna är tänkta för medlemmar och lokalgrupper och ni kan välja att se en eller flera – det är helt upp till er själva! Ni kan se filmerna själva eller ordna en filmvisning för fler människor. Filmerna behandlar olika teman och till varje film finns också diskussionsfrågor så att ni kan diskutera filmen efter ni sett klart den. De kan ni ladda ner längst ner på sidan. Hör av er till rbuf(a)rbuf.se om ni vill ha filmerna skickade till er!

De filmer som finns är:

  • Tusen gånger starkare (normer/normkritik)
  • Sopor (barnrätt och åldersmaktsordningen)
  • Upp med händerna (asylfrågor/antirasism)
  • Vi är bäst (normer/normkritik)

Om ni har tips på fler filmer eller har några frågor får ni gärna kontakta kansliet!

Skriva insändare

Nästan alla tidningar har insändare där “den vanliga läsaren” kan skriva vad hen tycker i nästan vilken fråga som helst. Men insändare kan också vara ett viktigt politiskt redskap för att skapa opinion eller lyfta politiska frågor. Hände det något som gjorde dig upprörd när du var i skolan? Eller kallade någon dig ”Lilla vännen” tidigare idag? Du kan välja att skriva om normkritk, antirasism, åldersmaktsordningen eller något annat du brinner för. Därefter är det bara att börja skriva! Tänk bara på att en insändare är kort, helst kostare än 1000 tecken.

När insändaren är det dags att skicka in den till en eller flera tidningar. Ett bra sätt att sprida en insändare är genom Insändarmaskinen (www.insandarmaskinen.se). Där kan du själv välja vilka tidningar ni vill publiceras i, så skickas automatiskt ett mail med din insändare till dessa. På så sätt kan en insändare bli publicerad av flera tidningar samtidigt, men det är självfallet inte någon garanti för att er insändare kommer att publiceras. Blir en insändare inte publicerad första gången du skriver kanske det går bättre nästa gång istället!

Här kommer också några tips på saker som kan vara bra att tänka på när ni skriver insändare:

Rubrik
Använd en kort rubrik som på ett enkelt sätt förmedlar insändarens budskap, t.ex. “Motverka åldersmaktsordningen!”. Se även till att aldrig använda underrubriker eftersom din insändare då med stor sannolikhet är för lång.

Början
Ett bra sätt att börja en insändare är att referera till en aktuell fråga, händelse eller samhällsdebatt som läsarna kan känna till. På så sätt kan du öka känslan av att det du skriver är aktuellt och intressant.

Argumentation och språk
Viktigt att tänka på är att skriva så det blir intressant även för utomstående, som inte är specialister eller insatta i ämnet. Undvik därför svåra begrepp och fackspråk om du inte förklarar innebörden av dem. Skriver du en underfundig eller roligt formulerad insändare är också chansen större att den blir publicerad. Detsamma gäller även åsikter som är oväntade eller argumentation som annorlunda.

Vem, var, när och varför?
En bra arbetsmetod kan vara att skriva ner några frågor och sen se till att den som läser insändaren får svar på frågorna i texten. Tänk dig att en person som är intresserad av det du tänker skriva om, men som inte har så stora kunskaper i ämnet, ställer frågor till dig för att förstå ditt budskap.

Exempel på frågor:

  • Vad är problemet? Beskriv problemet så tydligt du kan. Om du använder fakta kan det vara bra att tala om var du har fått din information ifrån.
  • Hur har det blivit såhär? Skriv varför det är ett problem. Vilka berörs av detta? Berätta vilka som tillhör målgruppen.
  • Vilka konsekvenser får det om inget görs?
  • Hur tycker andra i frågan? Finns det flera perspektiv? Tänk dig in i vad någon annan tycker eller skulle kunna tycka och tala om varför du inte tycker likadant.
  • Förslag till lösning eller nästa steg? Beskriv hur du tycker att problemet ska lösas.
  • Vad är syftet? Tänk igenom vad du vill med din insändare.

Signatur
Du kan skriva under med ditt namn eller en signatur. Om du ska skicka in insändaren till en tidning så måste du ange namn och adress, men sedan publicerar tidningen vanligtvis den signatur du angett.

Diskussionsfrågor till Tusen gånger starkare

Diskussionsfrågor till Tusen gånger starkare

Diskussionsfrågor till Sopor

Diskussionsfrågor till Sopor

Diskussionsfrågor till Upp med händerna

Diskussionsfrågor till Upp med händerna

Diskussionsfrågor tillVi är bäst

Diskussionsfrågor till Vi är bäst