Migrationsdomstolen möjliggör familjeåterförening

16 november, 2018

Rädda Barnens Ungdomsförbund välkomnar Migrationsdomstolens beslut om att begränsningar av familjeåterförening i den tillfälliga lagen strider mot Europakonventionen.

Genom en ny dom från Migrationsöverdomstolen har tre syriska medborgare fått rätt att återförenas med den fjärde familjemedlemmen, ett barn som kom till Sverige 2015 och fick tillfälligt uppehållstillstånd enligt den tillfälliga begränsningslagen.

Den nya domen innebär att rätten till familjeåterförening som finns inskriven i Europakonventionen och Barnkonventionen prioriteras över förbudet mot familjeåterförening som finns i den tillfälliga begränsningslagen. Europakonventionen går alltså före den tillfälliga begränsningslagen.

Rädda Barnens Ungdomsförbund ser att domen är väldigt viktigt och kan komma att påverka många barn och deras familjer. Nu hoppas vi att fler barn får chansen att återförenas med sina familjer. Vi ser också att det finns fler fall där svensklagstiftning strider mot framförallt Barnkonventionen och vill uppmana Sveriges makthavare att sätta barnets rättigheter först.

Förbundsordförande

Vendela Carlfjord