Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen är en grupp förtroendevalda som leder Rädda Barnens Ungdomsförbund. Styrelsen leds av en förbundsordförande. Förbundsstyrelsen väljs av barnrättskongressen. Om du vill skicka ett mail till hela styrelsen kan du maila fs@rbuf.se. 🏆

📃 Om du vill ha protokoll från förbundsstyrelsens möten kan du kontakta Kansliet.

Förbundsordförande

Vendela Carlfjord

vendela(a)rbuf.se

Vilken politisk fråga brinner du mest för?
Jag kämpar för att få vuxenvärlden att se barns rättigheter som ”okompromissbara”. Barns rätt till asyl är något som jag arbetat för mycket och länge, just för att den rättigheten är så hotad och kan innebär skillnaden mellan liv och död för ett barn. Den är extra viktig för mig.

Vart ser du RBUF om 5 år?
Jag vill se en organisation driven av barn som växer och finns överallt i Sverige. RBUF ska uppfattas som barnens självklara representant och en stark röst in i politiken.

Ps, det är jag som är förbundsordföranden i RBUF. Det betyder att jag leder förbundsstyrelsens arbete och att jag representerar förbundet externt. Jag jobbar med att stärka barn och unga i deras engagemang och ge dem verktyg för förändring. Att få välta maktordningar tillsammans med smarta, peppiga och kompetenta barn är fantastiskt! Maila mig om du vill snacka om barnrättspolitik eller tv-serier.

Vice förbundsordförande

Hanna Thessén

hanna(a)rbuf.se

Vilken politisk fråga brinner du mest för?
Jag brinner för barnrätt, alla politiska frågor går ju på något sätt in i barnrätten. Men om jag var tvungen att välja så skulle det vara hbtq+ frågor och asylrätt jag brinner mest för.

Vart ser du RBUF om 5 år?
Om 5 år är RBUF ledd av en majoritet av barn. Vi har ökat vårt medlemsantal förvånansvärt och vi har en fortsatt stark röst i barnrättskampen!

Ledamot

Elina

elina(a)rbuf.se

Vilken politisk fråga brinner du mest för?
Jag brinner för att alla människors ska vara lika värda, inte bara i lagstifttning utan i praktiken också. Människors lika värde ska inte bli påverkat av vilka förutsättningar och vilken bakrund man har. Extra viktigt finner jag det att barn inte ska behöva känna sig underlägsna och maktlösa. Jag vill se att staten tar sitt ansvar i detta och försäkrar att det inte ska se ut så.

Vart ser du RBUF om 5 år?
Om 5 år hoppas jag på att rbuf har många fler medlemmar, att vi representerar flera tusen barn. Jag önskar att när man är skickat på ett uppdrag från rbuf och går in i ett rum med makthavare att man ska få respekt. Makthavarna ska veta vilka vi är, vad vi står för och ta oss på allvar. Jag önskar att vi ska ha ett stort politiskt inflytande, vi ska ha möjlighet att förändra samhället åt ett håll där barn faktiskt alltid sätts i främsta rummet i frågor som rör barn!

Ledamot

Agnes Båvner Lorentzi

agnes@rbuf.se

Vilken politisk fråga brinner du mest för?
Jag tycker alltid det är en så himla svår fråga. Egentligen så
brinner jag ju för mänskliga rättigheter och jämlikhet, att alla ska
ha det så bra som möjligt. Men om jag måste vara lite mer specifik så
skulle jag nog ändå säga barnrätt, hbtq+ frågor, miljö och icke-våld
är det frågor jag personligen har mest koppling till.

Vart ser du RBUF om 5 år?
Eftersom jag personligen har varit med i RBUF i mer än 5 år så kan
jag väl dra lite egna erfarenheter och säga att RBUF håller sig ganska
likt hur det ser ut idag. Men att vi har en yngre medelålder, mer barn
i förbundet och i styrelsen. Att vi har ett bra samarbete med Rädda
Barnen och andra organisationer och att vi har en klar del i samhället
och folk känner till oss. Vi organiserar oss också på ett sätt som
passar hur dagens samhälle ser ut och hur barn vill organisera sig
idag. Förhoppningsvis har vi också varit en faktor i jobbet till t.ex
att rösträttsåldern har börjat sänkas och att asylpolitiken är mer
human.

Ledamot

Elias Artur Fjellander

elias@rbuf.se


Vilken politisk fråga brinner du mest för?
Barnrätt! Mer specifikt barns rätt till organisering; idag är vi beroende av välvilliga vuxna för allt möjligt när det gäller vår organisering - det är ett demokratiskt problem.

Vart ser du RBUF om 5 år?
RBUF 2024 är ett RBUF med starkare band till den internationella barnarättsrörelsen, ett RBUF med fler medlemamr, lokalgrupper, temagrupper; ja, helt enkelt ett större RBUF.

Ledamot

Matilda Carlund

matilda@rbuf.se

Vilken politisk fråga brinner du mest för?
Den politiska frågan jag brinner mest för är barns rättigheter och
särskilt med fokus på asylrätt och barn på flykt. Jag delar RBUF:s
vision om att barn alltid ska ha rätt att söka skydd i ett annat land
och att hänsyn alltid ska tas till barnets bästa. Jag tycker det är
oacceptabelt att Sverige utvisar barn och tycker att alla barn som
vill bo i Sverige ska få det.

Vart ser du RBUF om 5 år?
Om fem år hoppas jag att fler vet om att RBUF finns och att de kan
vända sig hit om de vill engagera sig för barns rättigheter. På så
sätt vore det också bra om det blir fler lokalgrupper. Om fem år vet
också alla barn i Sverige om att barnkonventionen finns, vad den
innebär och vart de kan vända sig om deras rättigheter brister i någon
fråga. Jag är säker på att RBUF har bidragit till kunskapsspridningen.
RBUF har haft fler kampanjer och förhoppningsvis kunnat påverka
politiker inom barnrättsfrågor.

Ledamot

Eli Båvner Lorentzi

eli@rbuf.se

Vilken politisk fråga brinner du mest för?
Min hjärtefråga är att sänka rösträttsåldern. Efter det brinner jag för hållbar utveckling och HBTQ-personers rättigheter.

Vart ser du RBUF om 5 år?
RBUF om 5 år är ett välkänt ungdomsförbund som tar ställning för barns rättigheter i alla rum i samhället, som består och styrs av en blandad grupp barn och unga.