Samarbeten

Rädda Barnens logga. En röd stiliserad överkropp av ett barn som sträcker armarna upp i luften, omgiven av en röd ring. Rädda Barnen i svart text bredvid.

Såklart är vårt närmsta samarbete med Rädda Barnen – alltså vår moderorganisation. Med dem har vi tecknat en överenskommelse med en gemensam vision, och ett samverkansavtal om vad vi ska göra tillsammans och var för sig. Vår vision är:

Vi är en arena för barn, unga och vuxna som arbetar för en värld där alla barns rättigheter tillgodoses. Tillsammans skapar vi Sveriges största barnrättsrörelse. Vårt samarbete är stärkande till sin form, inkluderande och transparent. Samarbetet leder till långsiktiga förbättringar för barn och unga, i Sverige och i världen.

Bestämma trots ålders logga. BESTÄMMA TROTS ÅLDER står i turkost med ett orange streck över och ett under.

Vi är med och testar och tänker i ett projekt som heter Bestämma trots ålder. Det handlar om hur barn kan vara med och bestämma på årsmöten på ett bättre sätt, med hjälp av att göra saker på ett enklare sätt. HÄR finns mer information och alla beskrivningar på hur du kan göra årsmötet och demokratin i föreningen bättre!

 

Agenda: Jämlikhets logga. Orden Agenda: JÄMLIKHET i lila text.

Agenda: jämlikhet är en plattform där Rädda Barnens Ungdomsförbund är med. Det är en event-kalender, så alla arrangemang som handlar om jämlikhet kan läggas in i den här kalendern. Än så länge är vi med i Agenda: Jämlikhet Stockholm, men initiativet finns i Göteborg och Malmö också.