Tryggare tillsammans

Tryggare tillsammans är Rädda Barnens verktyg för att jobba med att alla barn i verksamheten är trygga, säkra och inte diskrimineras eller kränks. Detta jobbar Rädda Barnen med i hela världen och på engelska heter arbetet Child Safeguarding. Rädda Barnens Ungdomsförbund är en del av Rädda Barnen-rörelsen både i Sverige och internationellt, och därför jobbar vi också med detta.

 

Om du råkar ut för en situation i RBUF där du känner dig dåligt behandlad, otrygg, utsatt för psykiska eller fysiska övergrepp eller att någon kränkt dina rättigheter vill vi få veta det för att kunna göra något åt problemet. Mejla i så fall josefine.larsson(a)rbuf.se eller direkt till childsafeguarding(a)rb.se.

 

 

Policy Tryggare tillsammans

Läs policyn Tryggare tillsammans här.