Ungdomar granskar Sverige i Genève

15 januari, 2015

Just nu är Mohammed Al-Asadi och Bodil Ritzén från Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse i Genève, Schweiz, för att följa FN:s Barnrättskommittés granskning av Sverige. Kommittén kommer då att se hur Sverige har jobbat med barns rättigheter på olika områden, som barnfattigdom, skolan, hälsa och asylprocessen.

mohammed_och_bodil

– Det har varit extremt intressant, barnrättskommittén har verkligen gått in på djupet och hittat väldigt viktiga frågor säger Bodil Ritzén från RBUF:s förbundsstyrelse.
RBUF:s representanter fick möjlighet att tala med kommitén och berättade om organisationens syn på barnrätt i dagens Sverige.

– Vi är besvikna på representationen av barn under granskningen, säger Mohammed Al-Asadi från RBUF:s förbundsstyrelse. Trots att en av huvudprinciperna av barnkonventionen handlar om barns rätt till att uttrycka sin mening i alla frågor som berör så var vi bara två personer under 18 år representerade.

RBUF kämpar för att barns egna röster ska inkluderas och tas på allvar i alla lägen.

Kontakt:
Bodil Ritzén 0733780476 bodil@rbuf.se
Mohammed Al-Asadi 0762244266 mohammed@rbuf.se