Rädda Barnens Ungdomsförbund hjälper riksdagspartierna att göra barnkonventionen till lag

4 oktober, 2012

Vi vill se ett Sverige som tar ansvar för barns rättigheter – även när andra intressen står emot det. Särskilt på senaste tiden har många fall med ensamkommande flyktingbarn påmint oss om att konventionen behöver bli svensk lag för att barns bästa verkligen ska komma i främsta rummet.

– Trots att alla partier tycker att de arbetar för barns rättigheter står det still på den här fronten, säger Sara Thiringer, förbundsordförande RBUF. I dagsläget finns till och med en stor majoritet för förslaget, ändå går det inte igenom.

 

För att hjälpa partierna på traven har RBUF skrivit en riksdagsmotion som gärna får läggas fram nu innan allmänna motionstiden tar slut. Vissa partier lägger egna motioner med samma förslag, vilket RBUF också ser positivt på.

– I slutändan handlar det om hur partierna rösta, men ett första steg är att våga lägga fram förslaget. Det vill vi se att alla partier som står bakom förslaget gör, säger Sara Thiringer.

Motionen har erbjudits samtliga riksdagspartier och finns i sin helhet tillgänglig på www.rbuf.se.

Kontakt

Sara Thiringer, förbundsordförande 070-652 97 28 sara@rbuf.se