RBUF arrangerar barnrättskongress med flyktingfokus

10 september, 2015

Under helgen 11-13 september 2015 kommer Rädda barnens Ungdomsförbund att genomföra förbundets årsmöte – Barnrättskongressen. Det hela går av stapeln på Blackebergs Gymnasium i västra Stockholm. Barnrättskongressen är medlemmarnas stora tillfälle att påverka vad förbundet gör och det blir ett 80-tal deltagare. Förslaget på verksamhetsinriktning heter ”Barns rätt att bo i Sverige”, där RBUF bland annat ställer kravet att barns egna asylskäl ska tas på allvar i asylprocessen.

– Idag är det främst de vuxna som får berätta om varför de flyr och söker skydd, och barnens egna skäl beaktas inte i samma utsträckning. Om barnens bästa ska kunna avgöras så måste vi också börja lyssna på barnen, säger Sara Thiringer, avgående förbundsordförande för Rädda Barnens Ungdomsförbund.

Bland övriga förslag som ska behandlas märks ett avskaffande av den undre åldersgränsen för medlemskap i RBUF. Hitills har barn behövt vara 7 år innan de kunnat bli medlemmar, men nu föreslås att den gränsen tas bort.

– Alla barn måste vara välkomna att kämpa för sina rättigheter oavsett ålder, säger Sara Thiringer från Rädda Barnens Ungdomsförbund. Det är en viktig princip om vi ska kunna jobba mot åldersmaktsordningen.

Kontakt: Sara Thiringer, förbundsordförande: 070-6529728