Sveriges asylpolitik tar barns liv

31 januari, 2017

Natten till torsdagen den 26 januari tog ett barn livet av sig på ett asylboende i Vännäs. Samma dag försökte ytterligare två ensamkommande begå självmord. Rädda Barnens Ungdomsförbund sänder våra kondoleanser till den avlidna pojkens familj och anhöriga. Därutöver kräver vi att riksdagen river de lagar som kostar barns liv.

Det avlidna barnet kom till Sverige från Afghanistan hösten 2015 och uppges av kommunens biträdande socialchef ha mått dåligt länge. Socialtjänsten menar dock att ett avslagsbeslut inte har varit en utlösande faktor för pojkens självmord. Det gångna årets förändrade asylpolitik har dock tydligt skapat stor osäkerhet för barn som söker skydd i Sverige. Barn från Afghanistan har varit speciellt utsatta för förändrade policies och skiftande besked.

Enligt en undersökning som gjorts i Skåne mår nära en tredjedel av alla nyanlända sämre efter att de kommit till Sverige. På grund av avslag eller rädsla för avslag på asylansökan väljer en del barn att ta sitt liv, andra väljer att försvinna från asylboenden.  Det finns väldigt lite kunskap om vad som händer med de barn som försvinner från boenden men vi vet att många av barnen utsätts för brott. Det kan handla om att falla offer för att behöva ha sex mot ersättning, människohandel eller annan kriminalitet.

Det här är inte det första livet svensk asylpolitik bortfört. Våren 2015 dog Abdel, 44 år gammal, under en tvångsutvisning till Irak. Rädda Barnens Ungdomsförbund menar att vi inte kan tillåta rasistiska och barnfientliga lagar som kostar liv – varken barns eller vuxnas.

Det är dags att vuxenvärlden vaknar och sätter ett stopp för det lidande barn utsätts för i asylprocessen. Sverige har ratificerat barnkonventionen vilket innebär att staten är skyldiga att ta ansvar för alla barn som finns i landet. Riv den tillfälliga asyllagstiftningen och sluta deportera barn. Det räddar liv!

 

If you are a child in this situation and want to talk to someone, we recommend contacting Rädda Barnens helpline. They speak Dari, Arabic and English.