Ta barns rätt till lek, vila och fritid på allvar

1 oktober, 2014

Rädda Barnens Ungdomsförbund bestämde i helgen att inriktningen för 2015 ska ligga på barns rätt till lek, vila och fritid. Formuleringen är hämtad från FN:s barnkonvention och RBUF kommer kampanja för att den ska tas på allvar.

– Barn rätt till fritid hotas av barnfattigdomen, och 8% kan inte gå på fritidsaktiviteter på grund av familjens ekonomi, säger Sara Thiringer, förbundsordförande för Rädda Barnens Ungdomsförbund.

Skolan ska vara helt avgiftsfri. Trots det har 43% av barnen upplevt att skolan har bett dem ta med sig pengar (alla siffror är hämtade från Rädda Barnens undersökning Ung Röst). Skolan är också en stressfaktor i sig  där 9 av 10 känt sig stressade. Där är läxor en av orsakerna. Därför vill RBUF att läxorna ska bli en del av undervisningen, och innan dess att alla elever ska erbjudas läxhjälp.

– För de flesta vuxna börjar fritiden när arbetsdagen är slut, men så fungerar det inte för elever, säger Sara Thiringer.

Dessutom kommer RBUF under året att jobba för fler avgiftsfria och meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och ungdomar. Samtidigt ska diskriminering, som den beskrivs i barnkonventionens andra rtikel, motverkas inom föreningslivet.

Kontakt: Sara Thiringer 070-6529728