Ta makten över RBUF!

9 april, 2015

Äntligen har det blivit dags att själv kandidera och nominera andra till förtroendeuppdrag inom Rädda Barnens Ungdomsförbund (RBUF). Detta gör du enklast via vårt webbformulär innan den 10 juni.

För att RBUF:s medlemmar på årsmötet lättare ska kunna välja personer till de olika förtroendeuppdragen finns en valberedning som kommer presentera ett förslag. Valberedningen har i uppdrag att granska vad RBUF är i behov av, intervjua alla kandidater och nominerade och sedan ge ett förslag på vilka personer som är bäst lämpade till förbundsstyrelse, verksamhetsrevisorer och barnrättspolitisk grupp. (Ett förslag på valberedning kommer att tas fram av valberedningskommittén på årsmötet.)

Valberedningens förslag kommer att ta hänsyn till olika saker som ålder, kön, geografisk spridning och olika erfarenheter. Vårt mål är att förslaget speglar RBUF:s medlemmar samt samhället i stort.

Valberedningen kommer inte att lämna ut namnet på personen som nominerat och vi kommer att fråga alla nominerade om de ställer upp och vill kandidera. Så tveka inte att nominera någon som du tror skulle passa till ett förtroendeuppdrag!

Alla kandidater kommer att meddelas om de finns med i valberedningens förslag eller inte innan förslaget offentliggörs. De kandidater som inte finns med i valberedningens förslag kan välja om de vill fortsätta kandidera eller inte. (Om de gör det kommer de ändå ha möjlighet att bli valda på årsmötet. Detsamma gäller kandidater och nominerade vars namn inkommit till valberedningen efter sista dagen den 10 juni.) På årsmötet och i möteshandlingarna kommer alla kandidater ha möjlighet att presentera sig själva, och valberedningen kommer också att presentera sitt förslag. Vi kommer att hjälpa alla som vill med att kandidera och nominera samt med presentationen/motiveringen.

Alla förtroendeuppdrag är ideella men styrelsen kan välja att arvodera en eller flera personer för att dessa ska kunna arbeta mer med organisationen. Eftersom vi är ett barn- och ungdomsförbund och främst representerar personer under 18 år, ser vi gärna unga kandidater (helst under 18 år). Men alla medlemmar under 26 år är självklart välkomna att söka alla uppdrag.

Barnrättspolitiska gruppen

Barnrättspolitiska gruppen är en grupp på 3 eller 5 medlemmar som jobbar med politisk påverkan och vad Rädda Barnens Ungdomsförbund tycker och står för. De är också Rädda Barnens Ungdomsförbunds representanter på Rädda Barnens riksmöte. Riksmötet är Rädda Barnens årsmöte som de har vartannat år. De år de inte har riksmöte har det ett annat möte som de kallar verksamhetskonferens. Gruppen skriver debattartiklar och reagerar på aktuella händelser t.ex genom aktioner, i samarbete med sin kontaktperson från förbundsstyrelsen.

Medlem i Barnrättspolitiska gruppen ska:

 • Ha tid för uppdraget
 • Ha ett engagemang i barnrättspolitik

Medlem i Barnrättspolitiska gruppen får gärna:

 • Ha koll på Rädda Barnen
 • Ha koll på RBUF och vad vi tycker
 • Ha god organisatorisk förmåga
 
 • Tycka om att skriva, exempelvis debattartiklar

I år ska gruppen fokusera extra mycket på att:

 • Jobba med att Rädda Barnens Ungdomsförbund ska synas mer, genom att till exempel skiva debattartiklar
 • Se till att medlemmarna känner till och kan mer om det politiska programmet

Läs mer: Uppdragsbeskrivning för Barnrättpolitiska gruppen 14/15

Verksamhetsrevisor

Verksamhetsrevisorernas uppgift är att granska förbundsstyrelsens arbete under verksamhetsåret; se om stadgar och andra styrdokument följs, att styrelsen har bra kontakt med kansli och anställda, att ekonomin prioriteras rimligt samt att följa upp årsmötesbeslut. Som verksamhetsrevisor kommer du att kontinuerligt följa förbundets arbete och delta på minst två styrelsemöten. En verksamhetsrevisor ska: Ha kunskap om RBUFs stadgar och andra styrdokument Ha ett intresse för demokratifrågor och följa RBUFs utveckling Arbeta aktivt under hela verksamhetsåret En verksamhetsrevisor får gärna: Ge konstruktiv kritik till Förbundsstyrelsens arbetsprocesser Vara aktiv och följa debatten på sociala medier Läs mer: Uppdragsbeskrivning för verksamhetsrevisorer 14/15.

Valberedningen

Valberedningens uppgift är att lägga förslag på vilka som ska ingå i de olika grupperna som väljs på årsmötet såsom barnrättspolitiska gruppen, verksamhetsrevisorer och förbundsstyrelse. Som valberedare kommer du förväntas delta på ca 3-4 helgmöten, det kan även förekomma arbete mellan dessa möten, du förväntas även delta på nationella och lokala arrangemang för att lära känna förbundets medlemmar.

Medlem i Valberedningen ska:

 • Ha tid för uppdraget

Medlem i Valberedningen får gärna:

 • Tycka om att prata med människor
 • Ha koll på RBUF
 • Ha god organisatorisk förmåga

 • Ha tidigare erfarenhet av valberedande 
 • Ha tidigare erfarenhet av styrelsearbete

Läs mer: Uppdragsbeskrivning för valberedningen 14/15

Obs! Den nuvarande valberedningen kommer inte lägga något förslag på ny valberedning utan bara sammanställa kandidaternas presentationer.

Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen är den grupp som leder förbundet mellan förbundsårsmötena. De har ansvar för det förbundet gör och jobbar för att förbundet ska bli bättre. De ser även till att allt som bestäms på förbundsårsmötena görs. Som styrelseledamot kommer du förväntas delta på ca 6 helgmöten, det kommer även att vara arbete mellan dessa möten (några timmar i veckan).

Förbundsstyrelseledamot ska:

 • Ha tid och engagemang för uppdraget 
 • Ha ett gott ledarskap och vara kommunikativ

Förbundsstyrelseledamot får gärna:

 • Ha god uppfattning om RBUF:s organisation
 • Sträva efter att sitta i förbundsstyrelsen i minst två år
 • Ha ett lokalt engagemang i RBUF
 • Ha erfarenhet från andra organisationer än RBUF
 • Ha kunskap om strategin

I förbundsstyrelsen ska det finnas:

 • Erfarenhet av ekonomi och budget
 • Arbetsledningserfarenhet
 • En geografisk spridning

Läs mer: Uppdragsbeskrivning för förbundsstyrelsen 14/15

Förbundsordförande

Förbundsordförande leder styrelsens arbete, är föreningens ansikte utåt och har högsta ansvar för föreningen. Som ordförande har du ansvar för styrelsens kontakt med de anställda.

Förbundsordförande ska:

 • Ha tid och engagemang för uppdraget
 • Vara engagerande
 • Vara bra på att lyfta andra
 • Ha erfarenhet av styrelsearbete

Vice förbundsordförande

Vice förbundsordförande hjälper ordförande i hens arbete och har större ansvar i styrelsen än övriga ledamöter. I mycket sällsynta fall kan det hända att den vice måste träda in som ordförande ifall den ordinarie ordföranden är oförmögen att utföra sitt uppdrag.

Vice Ordförande ska:

 • Ha tid och engagemang för uppdraget
 • Vara bra på att få saker gjorda
 • Vara bra på att lyfta andra
 • Vara bra på att organisera
 • Ha erfarenhet av styrelsearbete

Ersättare i Rädda Barnens Styrelse

Som ersättare arbetar du tillsammans med ordförande som är ordinarie och tillsammans är ni RBUF:s representanter i styrelsen.

Ersättare i Rädda Barnens Styrelse ska:

 • Ha tid och engagemang för uppdraget
 • Ha erfarenhet av styrelsearbete

Ersättare i Rädda Barnens Styrelse får gärna:

 • Sitta i förbundsstyrelsen eller barnrättspolitiska gruppen
 • Sträva efter att sitta i styrelsen i minst två år
 • Ha erfarenhet av att samarbeta med Rädda Barnen

Kontakt

Valberedning 2014-15

Sona Rashid
Agnes Lorentzi
Marion Karlsson

Har du frågor? Hör av dig till oss på vb14 [at] rbuf.se eller till sammankallande Sona på 076-710 98 02.