Umeå

Hallå där! Vi är en Umeås lokalgrupp. Vi arbetar för att ge makt till barn och för att se till så att Barnkonventionen efterlevs och respekteras. Häng med i kampen om du vill engagera dig för barnets rättigheter.  Kontakta här: anni@rbuf.se