Åldersmaktsordningen

Skola, arbete och fritid. De flesta delar av samhället präglas idag av en åldersmaktsordning som ifrågasätter barns kompetens och ungas erfarenheter. Rädda Barnens Ungdomsförbund vill förändra detta!

Inom Rädda Barnens Ungdomsförbund talar vi om en åldersmaktordning där barn och unga systematiskt underställs vuxna. Precis som andra maktordningar, såsom kön, etnicitet eller sexualitet, så ges en grupp människor fördelar och privilegier på en annan grupps bekostnad. När vi tittar på ålder ser vi att vuxna ges fördelar i samhället på barn och ungas bekostnad.

Sedan 2009 har ålder varit inskriven som egen kategori i diskrimineringslagstiftningen. Trots detta är det fortfarande en bortglömd och i vissa fall en uttalat oviktig diskrimineringsgrund, både inom universitetsvärlden, i politiken och i civilsamhället. Vi vill förändra detta så att vi en gång för alla kan se människor för vilka de är – inte för hur gamla de är!

En första mekanismen inom åldersmaktordningen, som gör den unik vid sidan av de andra diskrimineringsgrunderna, är att maktordningen ses som legitim och rättvis. Retoriken är uppbyggd såhär: Eftersom du en gång kommer ”växa ur” den förtryckta positionen och ”växa in” i den förtryckande positionen när du blir äldre blir det rättvist. Det gäller bara för dig att hålla ut. I våra ögon är detta en skev utgångspunkt. Hur kan diskriminering bagatelliseras och ses som rättvis? Den andra mekanismen inom åldersmaktordningen som gör den unik är just det faktum att vuxna har erfarenhet av att både vara förtryckta på grund av sin ålder, samtidigt som de förtrycker andra barn och unga på grund av ålder. På så sätt kan förtrycket bagatelliseras. Vuxna kan hänvisa till sin tid som barn och unga och på så sätt ta sig rätten att tolka och förstå barn och unga och den utsatta situationen det medför. Den vuxne kan säga att ”jag har ju själv varit barn, därför förstår jag barn och hur det är att vara barn” och på så sätt företräda barns talan och ta beslut åt barn och unga. Med hänvisning till denna retorik utestängs barn och unga helt ur olika samhälleliga processer.

Den nedvärderande barnsynen syns även i samhälleliga föreställningar av vem det är som är kompetent och erfaren. Det finns en stark föreställning att det är de vuxna som har den ”verkliga” förmågan, kompetensen och kunskapen. Många köper rakt av de nedvärderande föreställningarna av barn och unga och få reflekterar över vad det verkligen får för konsekvenser. Många tillskriver också vuxna större erfarenhet än barn och sätter en stor punkt efter det påståendet. Men eftersom erfarenhet och kompetens är tomma ord utan innebörd då det inte sätts in i ett sammanhang undrar vi alltid; erfarenhet och kompetens av VAD? Hur det är att vara elev i skolan? Barn och ungas politiska intressen? Hur det är att växa upp med alkoholiserade föräldrar? Hur infrastrukturen ska ändras så skolvägen upplevs som trygg och så vidare in det oändliga. Vi måste precisera vad för slags erfarenhet vi är ute efter, annars söker vi inte svaren från de VERKLIGA experterna.

Anmäl diskriminering

Diskriminering på grund av ålder är inte tillåtet i Sverige. Vi hjälper gärna till med anmälningar till Diskrimineringsombudsmannen eller på andra sätt när du blivit drabbad.

Även om diskriminering på grund av låg ålder inte är mer tillåten än annan diskriminering så ses det oftare som mer ok, på grund av att barn och ungdomar blir äldre och då får mer rättigheter. Av anmälningarna till Diskrimineringsombudsmannen (DO) 2012 som gällde ålder så handlade bara 16% om barn och ungdomar. I lagen finns också ett undantag för ålder om särbehandlingen kan ha ”ett berättigat syfte”. Det öppnare för en godtycklighet som vi inte vill ha, att skolor eller arbetsgivare kan sätta diskriminering av yngre i system.

Diskrimineringsombudsmannen är en statlig myndighet som jobbar mot diskriminering, och när du har blivit utsatt så kan de gå till domstol och kräva skadestånd. Vi hjälper dig gärna med anmälan till DO, och det är ganska enkelt att göra själv via formulär. Nästa steg är att DO ska bestämma sig för att driva ditt fall. Detta är inte alls självklart, av 26 anmälningar av ungdomsdiskriminering 2012 så drev bara ett fall vidare. Det handlar om att samma normer och juridisk undantag som gör att det ses som ok med diskriminering mot unga även påverkar DO. Men det gör inte att anmälan är onödig, utan den ökar trycket på att även dessa fall ska kunna drivas. Om din anmälan får avlag så kan vi också diskutera om vi vill driva det i domstol själva, med hjälp av Rädda Barnens Ungdomsförbund.