Barns rätt till åsikter

Barnkonventionens artikel 12 säger att:

Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet.

Det betyder att alla barn har rätt till åsikter, och att vuxenvärlden ska se till att barn får möjlighet att uttrycka sin åsikt. Barn har också rätt att bli lyssnade på. Idag ser det inte ut så. Vi vet att barn inte alltid får möjlighet att t.ex. kunna påverka sin skolgång. Rädda Barnens Ungdomsförbund kämpar för att alla barns åsikter ska kunna höras. Det är därför vi bildades.

Vi jobbar med politiskt påverkansarbete i vår verksamhet. Här försöker vi påverka de som bestämmer i samhället, vilket oftast brukar vara politiker. När vi påverkar politiskt gör vi det genom att t.ex. arrangera demonstrationer, skriva debattartiklar och anordna kampanjer. Det kan ske både lokalt och nationellt. Är du sugen på att arbeta med att säkerställa att barns åsikter tas på allvar och blir lyssnade på? Är du ung och vill göra din röst hörd? Gå med oss.