Barns rättigheter och barnkonventionen

Barns rättigheter står i barnkonventionen, som är framtagen av FN för mer än 26 år sedan. Där står vilka rättigheter du som barn har rätt till, och som landet du lever i måste garantera dig. Det gäller till exempel rätten att inte bli sämre behandlad än andra och rätten att tycka till om saker som berör dig.
Barnkonventionens viktigaste artiklar, dom som kallas för huvudprinciperna, är artiklar som är lite mer viktiga. När man läser barnkonventionen ska man alltid ta hänsyn till huvudprinciperna. Dessa är:

Artikel 2. Alla barn har rätt till lika värde, och inga barn får diskrimineras.

Artikel 3. Barnets bästa ska alltid komma i det främsta rummet när det tas beslut som berör barn.

Artikel 6. Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

Artikel 12. Barn har rätt till egna åsikter och att bli lyssnade på.

Vi i RBUF tycker att barnkonventionen borde gälla som lag i Sverige. Det gör den inte idag. Därför får inte alla barn sina rättigheter tillgodosedda. Om barnets rättigheter vore lagar som alla människor, myndigheter, företag och organisationer behövde följa, så skulle barn ha en starkare ställning i samhället. Idag vill regeringen vill att barnkonventionen ska inkorporeras i svensk rätt. Det betyder att man vill att barnkonventionen ska gälla som svensk lag. Du kan läsa mer om vad RBUF tycker om det här i länken nedan: ”RBUFs remissvar: Barnkonventionen som svensk lag”.

Vi i RBUF tycker också att barn själva borde få säga vad dom vill ha som rättigheter. Barnkonventionen togs faktiskt fram av vuxna, och om vi som barn själva har åsikter om vilka rättigheter vi borde ha så har vi rätt att kämpa för dem. Det är faktiskt därför Rädda Barnens Ungdomsförbund finns från början – för att vi som är barn och unga själva ska kunna arbeta för att samhället ska bli så som vi vill ha det.

Vi i RBUF tycker också att barn själva borde få säga vad dom vill ha som rättigheter. Barnkonventionen togs faktiskt fram av vuxna, och om vi som barn själva har åsikter om vilka rättigheter vi borde ha så har vi rätt att kämpa för dem. Det är faktiskt därför Rädda Barnens Ungdomsförbund finns från början – för att vi som är barn och unga själva ska kunna arbeta för att samhället ska bli så som vi vill ha det.

RBUFs remissvar – Barnkonventionen som lag

RBUFs remissvar: Barnkonventionen som lag

barnkonventionen rädda barnens ungdomsförbund

Barnkonventionen i fulltextversion