Icke-diskriminering

I barnkonventionens andra artikel står det att alla barn är lika mycket värda och att inga barn får diskrimineras.

RBUF jobbar väldigt mycket med icke-diskriminering. Vi tycker att den artikeln är en av barnkonventionens viktigaste.

Idag regleras diskriminering i svensk diskrimineringslag. Samtidigt kämpar RBUF och många andra barnrättsorganisationer för att barnkonventionen ska bli svensk lag. Det skulle innebära att barns rättigheter skulle stärkas mer, även dom rättigheter barn har för att slippa diskriminering.

RBUF menar på att man kan bli diskriminerad i samhället beroende på olika maktordningar man kan vara underställd. Exempel på maktordningarna är:  rasmaktsordningen, könsmaktsordningen och åldersmaktsordningen. Rasism och sexism är exempel på sånt som uppehåller maktordningar. Du kan läsa mer om hur åldersdiskriminering fungerar och hur lagen tillämpas i PDFn nedan: ”Diskrimineringsgrunden ålder är inte i främsta hand avsedd för barn”.

Vi brukar säga att vi är ett queerfeministiskt och antirasistiskt förbund. Det innebär att vi tror på att samhället bäst byggs med en utgångspunkt i att agera för jämställdhet och jämlikhet. Vill du också driva frågor som handlar om icke-diskriminering? Engagera dig med oss.

Diskrimineringsgrunden ålder är inte i främsta hand avsedd för barn

Rapport: Diskrimineringsgrunden ålder är inte i främsta hand avsedd för barn