Migration och asyl

illu2

Under 2015, 2016 och 2017 jobbar Rädda Barnens Ungdomsförbund lite mer med flyktingpolitik. För oss är det naturligt att även kämpa för flyktingbarns rättigheter. Detta gör vi genom det arbetet våra lokalgrupper gör ute i landet, i samverkan med andra organisationer, med politisk påverkan och kampanjande. Under 2016 jobbade RBUF med barns rätt att bo i Sverige. Vårt fokus låg på att försöka påverka flyktingpolitiken nationellt, och i EU. RBUF har under 2016 kämpat för:

  • att alla barn som föds i Sverige automatiskt ska få svenskt medborgarskap (territorialsprincipen)
  • barns egna asylskäl ska lyssnas på och att dessa ska vara vägvisande i asylansökningarna
  • barn ska kunna få sin asylprövning gjord i svenska ambassader runt om i världen
  • den tillfälliga asyllagstiftningen ska rivas
  • inkorporeringen av barnkonventionen i svensk rätt ska stärka flyktingbarns rättigheter
  • ID-kontroller över Öresund ska slopas
  • polisen inte ska ha inre gränskontroller
  • barn inte ska deporteras
  • Sverige slutar deportera barn och unga till Afghanistan

Är du också trött på den barnfientliga, oftast rasistiska debatten i migrationspolitiken? Nu är det dags att sluta upp, samla och organisera sig. Hitta en lokalgrupp eller bli medlem för att stötta vårt arbete.