8e mars och barnrätt – hur hänger det ihop?

8 mars, 2018

Den 8e mars är den Internationella kvinnodagen. Denna dag grundades på början av 1900-talet, det vill säga, för mer än 100 år sedan, av den socialistiska organisationen Andra Internationalen på initiativ av den tyska kommunisten Clara Zetkin. Dagen grundades för att kvinnor över hela världen skulle kämpa för rösträtt.

År 1974, på FNs första internationella kvinnokonferens fanns det en vilja att ha en internationell kvinnodag. 1977 beslutade FNs generalförsamling att den internationella kvinnodagen skulle infalla den 8e mars varje år.

Idag firas internationella kvinnodagen på många olika ställen runt om i världen. Dagen är till för att uppmärksamma tjejer och kvinnors rättigheter, brist på makt i samhället och andra förtryck som tjejer och kvinnor faller offer för.

Det är tack vare feminismen, kvinnorörelsen, och feminister som vi har lyckats se förändring i levnadsvillkoren och rättigheterna för tjejer och kvinnor. Traditionellt sett har kvinnor, sida vid sida, kämpat för barnrättsrörelsen. På grund av könsmaktsordningen, det vill säga att män har mer makt än kvinnor i samhället, tvingas kvinnor ta större ansvar i hemmet, när det gäller att vårda och fostra barn och det obetalda hemarbetet. Samma strukturer kan vi se i barnrättsrörelsen. Generellt sett tar kvinnor mycket mer ansvar för att utkräva barns rättigheter. Traditionellt sett har kvinnor burit barnrättsrörelsen. De tre kvinnorna som grundade Rädda Barnen i Sverige kämpade också för att kvinnor skulle få rösträtt då.

Eglantyne Jebb var den som grundade Rädda Barnen år 1919.

I RBUF kämpar vi för att barns rättigheter ska finnas, att de ska respekteras och att vuxna ska göra allt vad dom kan för att se till att de tillgodoses.

Vi gör det i solidaritet med den feminitiska rörelsen och i solidaritet med alla världens flickor. Vi gör det i solidaritet med alla mammor, och alla föräldrar som varje dag kämpar för att vi barn ska ha det bra. Vi gör det med alla kvinnor som är engagerade i feministiska organisationer och alla barnrättskämpar som är engagerade i barnrättsrörelsen. Vi kommer ihåg vår historia och vi kommer ihåg de som kom före oss.