Alternativrapportering om barns rättigheter

28 maj, 2018

Just nu jobbar RBUF med att skapa en barnens alternativrapport till FN:s barnrättskommitté. Barnens alternativrapport är en rapport som kompletterar övriga rapporter från andra barnrättsaktörer i civilsamhället samt den statliga rapporten gjord av varje land där barnkonventionen ratificerades, vart femte år.

Dessa rapporter berättar hur barnkonventionen hanteras och arbetas med i varje land och vilka problem barn möter nationellt. De presenteras för medlemmarna i FN:s barnrättskommitté som sedan ger rekommendationer till landets regering om hur de bör agera för att förbättra barns situation i landet. De görs vart femte år och är till för att stärka barns rättigheter och verkställa barnkonventionen i de land som ratificerat den.  

Vi tror på politiska lösningar när barns rättigheter kränks. Vi, i enlighet med barnkonventionen vet att det är konventionsstatens uppdrag att säkerställa att alla barn i landet kan åtnjuta sina rättigheter. Därför är en alternativrapport för oss ett värdefullt verktyg.

Vi skapar en barnens alternativrapport på grund av att vi vill se att barnens perspektiv lyfts på riktigt. Som en organisation ledd av barn, arbetande för barn så ser vi en alldeles speciell möjlighet att lyfta det som är viktigt för oss barn för barnrättskommittén i Genéve. Dessa rapporter och i synnerhet barnens egna är viktiga på grund av att det skapar förutsättningar för barns situation att drastiskt förbättras. Barn vet bäst vad som är viktigt för barn och därför så inleder vi nu detta arbetet.

Är du ett barn som vill dela med dig av en berättelse? Företräder du en organisation som du känner kan bidra med värdefull information till ett sådant här arbete och vill du vara med o leda barnrättskampen? Skriv då till oss på rbuf@rbuf.se eller kontakta vår förbundsstyrelse.