Årsmöte för RBUF Eskilstuna 2017

19 december, 2016

Nu är det dags för nytt år och nya tag! Du är varm välkommen på årsmöte för RBUF Eskilstuna tisdag den 17e januari klockan 18:00 på ABF på Kungsgatan 14.

eskilstuna

Mötets dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Mötetsbehörighet
3. Justering av röstlängd
4. Val av mötetsordförande
5. Val av mötetssekreterare
6. Val av en justerare
7. Fastställande av dagordning
8. Information från RBUF
9. Beslut om stadgar för föreningen
10. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
11. Ekonomisk berättelse för förra året
12. Revisorernas berättelse för förra året
13. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
14. Årets verksamhetsplan och eventuell budget
15. Val av årets styrelse
16. Val av årets revisor
17. Val av årets valberedare
18. Övriga frågor
19. Mötets avslutande

Vi ses där!