Barn driver klagomål till FN

15 januari, 2014

Nu har alltså det tredje tilläggsprotokollet till Barnkonventionen ratificerats av tio medlemsstater. Costa Rica, Albanien, Bolivia, Gabon, Tyskland, Montenegro, Portugal, Slovakien, Spanien och Thailand har nu gjort det möjligt för barn i dessa länder att driva sin sak till FN.

Räcker det inte att skriva på barnkonventionen?

Tyvärr är FN:s barnkonvention det enda mänskliga rättigheter-avtal som inte innehåller något sätt för drabbade att driva sin sak internationellt. Därför behövs det här tilläggsprotokollet, då kan barn klaga hos FN:s kommitté för barnets rättigheter. Annars kan stater lättare strunta i det som står i barnkonventionen.

Har Sverige skrivit på?

Nope. Och alltså inte heller ratificerat. Därmed så gäller inte heller rätten att driva frågor i landet. Här kan du se exakt vilka som skrivit på och vilka som ratificerat.

Vad betyder ratificera?

Det innebär att staten, till exempel Sverige, gör tilläggsprotokollet juridiskt bindande. Att skriva på visar också stöd, men det är först efter ratifikationen som det verkligen gäller.

Vad kan jag göra för att hjälpa till?

Många organisationer runt om i världen jobbar för att det tredje tilläggsprotokollet ska skrivas under och ratificeras, här kan du läsa mer om samarbetet. Annars kanske du vill skriva en insändare eller göra en aktion kring frågan med din RBUF-lokalgrupp?