Barnfattigdomen kvar efter sommarlovet

31 augusti, 2018

Nu har skolan startat för de flesta elever och medan vissa sörjer sommarlovets slut innebär skolstarten en lättnad för andra. Nu finns det återigen ett stort mål mat om dagen, fritidsaktiviteter, kompisar att vara med och närvarande vuxna. Samtidigt innebär skolstarten också klasskompisarnas berättelser om utlandssemestrar, båtutflykter och mysiga landställen och klumpen i magen inför att själv få frågan ”vad har du gjort i sommar?”.

Barnfattigdom är inte något naturligt eller oundvikligt utan en orättvisa som skapas och tillåts existera genom politiska bestämmelser. Kommun-, landstings- och riksdagsval närmar sig med stormsteg och därför vill Rädda Barnens Ungdomsförbund uppmärksamma den sociala orättvisa som ungefär tolv procent av alla barn i Sverige lever i, kallad barnfattigdom.

I Barnkonventionen står det att varje barn har rätt till social trygghet och hjälp om föräldrarna till exempel har lite pengar. Rädda Barnens Ungdomsförbund menar att det är dags att Sverige i egenskap av konventionsstat ser till att detta åtagande efterlevs och att du som väljare tänker på barnets bästa när du går till valurnan. Vi barn kan inte göra något åt barnfattigdomen – men du som vuxen kan rösta bort de partier som väljer att acceptera barnfattigdom.  

Det finns fattiga människor i rika länder och rika människor i fattiga länder. Sverige är ett rikt land men även här lider många barn av fattigdom. Sverige har ingen officiell definition av fattigdom. De barn som Rädda Barnen räknar som fattiga lever i en familj som antingen har låg inkomststandard, det vill säga så låg inkomst att pengarna inte täcker nödvändiga kostnader, eller får försörjningsstöd. Enligt Rädda Barnens senaste kartläggning som utgår från SCB:s offentliga statistik från 2013 levde 234 000 barn i fattigdom, vilket är ungefär 12 procent av alla barn i Sverige. Viktigt att komma ihåg är dock att asylsökande eller papperslösa familjer inte räknas in i den statistiken.

Fattigdom i Sverige behöver inte betyda att barn går hungriga och fryser utan det kan också handla om att barn hamnar i utanförskap. Barn som lever i fattigdom löper till exempel större risk att bli mobbad eller att få sämre resultat i skolan. Dessutom påverkas barnen också av föräldrarnas oro och stress över ekonomin vilket kan göra att barnen själva mår dåligt.

Barnfattigdom påverkar hela barnets liv. Barn som växer upp i socioekonomisk utsatthet har generellt sämre hälsa och kommer i genomsnitt dö tio år tidigare än sina rika vänner. Dessutom har dessa barn sämre möjlighet att engagera sig i politiska organisationer och får därmed mindre möjlighet att påverka sin omgivning.

Snart är det val men barn saknar rätten att rösta. Därför måste vuxenvärlden ta sitt ansvar. Vi vill se politik som inte accepterar barnfattigdom. Staten kan hindra den växande barnfattigdomen genom att omfördela resurser mellan rika och fattiga familjer och genom att se till att alla barn får en likvärdig utbildning. Sverige har skrivit under barnkonventionen, därför är Sverige som konventionsstat ansvarig för att barn ska ha en bostad. Vuxenvärlden måste sluta svika de  5000 barn som lever i hemlöshet i Sverige och de ytterligare tusentals barn som lever i fattigdom. Vi tror på att barnfattigdom bäst bekämpas med politiska lösningar. Vi tror att barn behöver välfärd och anser att det är deras rätt att få den. Vi vill ha en välfärdsstat åt barn!