Barnkonventionen fyller 30 år!

20 november, 2019

Idag fyller barnkonventionen 30 år, en konvention som innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Från och med år 1990 har Sverige lovat att följa barnkonventionen, men i januari år 2020 blir även barnkonventionen svensk lag. Här är 10 punkter från barnkonventionen som vi tycker att alla barn ska veta:

1.Alla barn har rätt till ett namn.

2.Alla barn har rätt till en utbildning. Det betyder att alla barn har rätt att gå i skolan.

3.Inget barn ska tvingas jobba för att till exempel försörja sin familj.

4.Alla barn har yttrandefrihet. Det betyder att alla barn får tycka, tänka och uttrycka sig på vilket sätt de vill, så länge det inte det får någon annan att må dåligt.

5.Alla barn har rätt till sjukvård, både psykisk och fysisk. Oavsett om du har ett synligt sår eller inte har du rätt att få hjälp.

6.Alla barn ska behandlas på samma sätt oavsett hudfärg, religion, politisk uppfattning, kön, etnisk eller socialt ursprung och funktionsnedsättning. Oavsett vad du tror på, vilken hudfärg du har, vilket kön du har, om du har en funktionsnedsättning eller vilken bakgrund du har ska du respekteras och behandlas på samma sätt.

7.Alla barn har rätt till skydd mot olika typer av våld, utnyttjande, misshandel eller övergrepp. Det betyder du inte får utsättas för något du inte vill eller något som kan skada dig.

8.Inget barn får skiljas från sina föräldrar mot sin vilja, förutom i särskilda fall där barnet riskerar att fara illa. Så länge dina föräldrar inte utsätter dig för något du inte vill eller något som kan skada dig får du alltså inte skiljas från dem.

9.Alla barn som är på flykt har rätt till speciellt skydd och bistånd oavsett om de kommer själva eller med sina föräldrar. Det betyder att du som flyktingbarn har rätt till att få speciellt skydd och hjälp. Skyddet kan tillexempel innebära att få utbildning om dina rättigheter och hjälpen sjukvård eller någonstans att bo.

10.Alla barn som misstänkts för eller åtalats för brott har rätt att bli behandlat med en känsla av värdighet och respekt. Det betyder att alla barn som begått eller som man tror har begått ett brott fortfarande måste behandlas på ett respektfullt sätt och ett sätt som inte nedvärderar.