Barnrättshearing med politiker

8 december, 2011

Vi var 6 personer som lämnade ett kallt Skellefteå söndag kväll och anlände 06.30 i Stockholm och vi fick minst sagt en lång och intressant dag i huvudstaden.

“Det som sägs idag kommer att framföras direkt till FN” var de första orden som mötte oss när alla hade satt sig tillrätta. Vi delades in i grupper och förde med hjälp av samtalsledare en diskussion om orättvisor.

Var 20:e minut flyttade vi oss till en ny kategori (skola, samhälle, fritid och hemma). Utan att nämna ordet barnkonventionen till en början så kretsade allt kring den.

Efter lunch upprepades samma sak, fast nu med möjlighet att få frågorna besvarade direkt av dem som har inflytande över vår vardag. Det var tråkigt att politikerna inte kunde närvara mer än som utklippta pappersfigurer. De får våra tankar i form av post-it-lappar och brev. Nu hoppas vi bara att de tar dem på allvar!

I sammanfattningen tog talespersonerna för respektive grupp upp kortfattat vad de snackat om. Det var t.ex. att:
– Diskriminering sker om någon avviker från det som ses som ”normalt”. Vad som är normalt varierar. Det som anses onormalt i en grupp kan vara det normala i en annan. Här ryms rasism, sexism, trans – och homofobi och/eller förtryck till följd av funktionsskillnad, ålder etc.
– Vuxna måste bli bättre på att lyssna på barn och ta det de säger på allvar. Det är sjukt mycket kloka tankar och kreativa idéer som trycks undan och det missgynnar samhället som stort. Kommunikation.

Det spirade en stark önskan om att rätta till det som anses som fel – både från de vuxna och ungdomarna. Våra vuxna gäster verkade ta med sig massor av synpunkter, åsikter och berättelser som delades.

En uppfattning som jag inte verkar vara ensam om var att det var mycket givande att träffa ungdomar från hela Sverige. Rent utav nyttigt att träffa andra engagerade ungdomar.

Vi i Skellefteå hoppas att det snart kommer fler riksomspännande utbildningar/seminarier.

Kommer orättvisorna bli rättvisor?

Såklart! Med fortsatt inställning att ”yes, we can!” och målmedvetet arbete är allting möjligt. Detta event var bara upptakten.

Matilda Hellström
Skellefteå lokalgrupp