Barnrättsklubben

Engagera dig för barns rättigheter genom lek och roliga övningar!

Barnrättsklubben är lek- och samtalsgrupper för barn i åldern 10-12. Deltagarna får lära sig om barnkonventionen, normer och åldersmaktsordningen på ett roligt, praktiskt sätt med lekar och aktiviteter.

Barnrättsklubben träffas sammanlagt 7 gånger där två klubbledare träffar klubben/gruppen 1 gång/vecka. Varje träff har olika teman som grundar sig i Barnkonventionen. Klubbledaren med gruppen bestämmer vilken dag träffarna ska inträffa. Inga förkunskaper krävs, utan det viktigaste är att du gillar att leka.

Hör av dig till kansliet om du vill starta en Barnrättsklubb där du bor 

Du kan starta en barnrättsklubb genom att bli klubbledare. Som klubbledare är du självklart en mycket viktig person i arbetet med Barnrättsklubben. Du leder träffarna och blir därför någon att se upp till, men du är samtidigt med i er grupp precis som de andra barnen. I Barnrättsklubben är nämligen alla, både klubbledare och deltagare, med i aktiviteterna och alla får på ett demokratiskt sätt får vara med och bestämma. I materialet inleds varje träff med lite grundläggande information om ämnet, som kan vara bra för klubbledarna att läsa innan träffen.

Har du några frågor om Barnrättsklubben så hör av dig till kansliet på rbuf@rbuf.se