Barnrättskongressen 2019

19 juni, 2019

Välkommen på Barnrättskongress 2019! Kongressen hålls den 20-22 september i Stockholm.  Alla medlemmar har rätt att delta på kongressen, prata under mötet och skicka in förslag till mötet att ta ställning till. Alla viktiga papper som berättar om exakt vad vi kommer prata om på årsmötet kommer läggas ut på hemsidan och skicka till alla medlemmar i augusti. Barnrättskongressen är det viktigaste mötet som händer i RBUF på ett år. Där finns makten att ta dom stora besluten om organisationens framtid. Vi står för alla kostnader (resa, mat, boende och så vidare) – du står för barnrättskampen!

 Anmälan öppnar snart!