Bli klubbledare för barnrättsklubben!

24 september, 2015

Just nu håller rbufs senaste projekt ”Barnrättsklubben” på att komma igång!

Barnrättsklubben är en lek-och samtalsgrupp där en klubbledare tillsammans med gruppen (10-12 åringar) får lära sig om barnkonventionen och sina rättigheter på ett roligt sätt med praktiska övningar!

Barnrättsklubben träffas sammanlagt 7 gånger där klubbledaren träffar klubben/gruppen 1 gång/vecka. Klubbledaren med gruppen bestämmer vilken dag träffarna ska inträffa.

Låter det spännande är det bara att anmäla sig till ledarutbildningen som kommer att hållas i Umeå lördagen den 10 oktober och i Malmö söndagen den 11 oktober! https://rbuf.se/anmal-dig-till-en-ledarutbildning