Chilla – för alla barns rätt till lek, vila och fritid

30 april, 2015

Många barn är idag stressade och mår dåligt över skolan, betygen och framtiden. Många hindras från en rolig fritid för att till exempel pengar, funktionshinder eller könsnormer står i vägen. Det tycker vi är fel. Därför lanserar Rädda Barnens Ungdomsförbund idag kampanjen Chilla – för alla barns rätt till lek, vila och fritid – och vill med den lyfta barn och ungas egna röster om hur verkligheten ser ut.

Vi börjar kampanjen med att fokusera på rätten till vila, och problemen med stress och press bland barn och unga. Kom med och kräv förändring!

Vad kan du göra?

Läs mer på chilla.rbuf.se.