Delta i årets julaktion

26 november, 2013

I år är det ni i lokalgrupperna som bestämmer vad som är det viktigaste ni önkar er i julklapp! Något som ni därför speciellt vill uppmärksamma politikerna i er kommun om. Ju fler lokalgrupper som deltar, desto mer uppmärksamhet kan vi få både på lokal och nationell nivå!

Så här går aktionen till:

De lokalgrupper som är intresserade av att genomföra aktionen kommer att få en färdig mall för önskelistan skickad till sig från kansliet. På önskelistan finns plats för tre önskningar/krav som ni i lokalgrupperna vill framföra till politiker på lokal nivå. Vilka önskningar/krav det är bestämmer ni själva, men här kommer några exempel:

 • Att den svenska skolan jobbar aktivt med normkritik
 • Att Sverige antar Barnkonventionen till nationell lag
 • Mer elevinflytande i skolan
 • Att rösträttsåldern sänks till 16 år i allmänna val i Sverige
 • Att Barnkonventionen blir en obligatorisk del av lärarutbildningen
 • Att inget barn som mår psykiskt dåligt ska behöva stå i kö för att få vård
 • Att barn och ungas åsikter tas på allvar
 • Att alla kommuner inrättar en lokal barn- och elevombudsman
 • Att kommunerna gör samtliga förskolor, grundskolor och gymnasieskolor tillgängliga för alla
 • Att inga barn ska behöva höra att de är bra på något TROTS sin ålder
 • Att all skolundervisning och skolverksamhet ska vara avgiftsfri

När ni har enats om vilka tre önskningar ni tycker är viktigast skriver ni ner dem på önskelistan och självklart får ni också rita något om ni vill. Därefter går ni tillsammans till kommunhuset eller liknande där ni bor och sätter upp listan. Kom ihåg att meddela kansliet om vilken dag och tid ni planerar att utföra aktionen så vi kan skicka ett pressmeddelande till t.ex. lokaltidning. I korthet:

 1. Bestäm en dag för aktionen och meddela kansliet om när, så att pressmeddelanden kan skickas ut
 2. Samla ihop lokalgruppen och prata ihop er om vilka tre önskningar/krav ni tycker är de viktigaste att förmedla
 3. Sätt upp önskelistan på kommunhuset eller liknande där ni bor

När görs aktionen?

För att aktionen ska få så mycket uppmärksamhet som möjligt kommer aktionen att ske under en och samma vecka i hela Sverige. Veckan för aktionen är 16-22 december, men exakt vilken dag under veckan bestämmer ni själva.

Om du/ni i din lokalgrupp är intresserade av att vara med, hör av dig till hannah.olsson@rbuf.se så skickar vi önskelistan till er!

Lycka till!