Du har fel Mikael Damberg – om du vill skydda barn så lyssna på oss!

4 november, 2020

Du har fel Mikael Damberg. Förslaget om att polisen ska få kroppsvisitera barn under 15 år som de antar är kriminella är inte rätt väg att gå. Om ni verkligen vill skydda barnen så bör ni läsa det vi har att säga.

I måndags (2 november 2020) kunde vi läsa i Dagens Nyheter om ett förslag om att låta polisen få större möjligheter än nu att visitera barn under 15 i jakt på vapen. Mikael Damberg, inrikesminister och Socialdemokrat, förklarar att tanken är att hejda att barn utnyttjas av vuxna kriminella personer. Vi menar att förslaget strider mot Barnkonventionen och att det kommer att få till följd att förtroendet för polisen i orten kommer att bli ännu lägre.

 

Rädda Barnens Ungdomsförbund vet att våld och hot inte är rätt väg att gå för att bemöta barn.

För ett år sedan, i juni 2019, arrangerade vi en hearing för att lyfta barn i förorters erfarenheter av att utsättas för våld av vuxna. Av hearingen skapade vi en rapport, utifrån den vet vi att kroppsvisitering av ordningsmakten ger misstro och trauman. I rapporten står det:

”Barnen som deltog i hearingen kände sig otrygga bland ordningsvakter och poliser. Hot och våld från ordningsmakten upplevdes som ett närvarande problem. Det var tydligt att frågan var viktig för barnen och att det fanns ett stort intresse av att dela med sig av sina och andras erfarenheter av interaktioner med framförallt ordningsvakter, men även polis.”

 

“Hårdare tag”-politiken sprider sig mellan partierna och förändrar barns vardag.

Det är en barnfientlig politik som skapar ännu större avstånd från de barn det handlar om. Fler kroppsvisiteringar kommer endast leda till att barn får större misstro och rädsla för polisen. Det är även tydligt vilka barn det är som drabbas av ordningsmaktens agerande: barn som rasifieras som ickevita är de som blir hårdast drabbade. Att polisen präglas av rasprofilering är inget nytt och den aspekten ökar vår oro över förslaget och de konsekvenser det kommer få om det förverkligas.

 

Rädda Barnens Ungdomsförbund ser barn som kompetenta individer.

Barn har egna erfarenheter och perspektiv och rätt till inflytande, delaktighet och i vissa fall självbestämmande. Barns egna röster saknas, vi måste sluta prata om barn och börja prata med barn istället. Barn som gör fel behöver stöd, inte övervakning och hot från auktoritära figurer med våldskapital. För att det som står i Barnkonventionen faktiskt ska bli verklighet krävs det att Sveriges makthavare har en rättighetsbaserad barnsyn när de fattar beslut.

I år kampanjar vi för att påminna vuxenvärlden om att barn som gör fel fortfarande är barn. Samhällets våld mot barn måste stoppas. Vi kräver sociala insatser för barn istället för auktoritära – RBUF kräver mjukare tag!