Ekonomiska incitament i Sollentuna förvärrar för utsatta barn

16 december, 2011

Den sittande majoriteten i Sollentuna Kommun, med Folkpartiet i spetsen har nu beslutat att som bonus villkora 10.000 kronor av ersättningen till föräldrahemmen som endast ska betalas ut om barnet som är placerad i föräldrahem uppfyller vissa uppsatta mål. Dessa pengar ska gå till en rolig aktivitet för barnet och dess nya familj.

– Tvärtemot det klubbade förslaget borde mest pengar gå till de barn som har svårast att nå de uppsatta målen, säger Simon Svensson, ordförande för Rädda Barnens Ungdomsförbund.

Rädda Barnens Ungdomsförbund reagerar kraftigt mot denna typ av villkorade pengar. Dels tycker vi att detta är ett oetiskt sätt att behandla människor, att uppfostra barn med pengar och cirkusbesök som morot kommer inte att stärka redan utsatta människors självkänsla och ge en ökad trygghetskänsla i de nya familjerna. Istället riskerar beslutet att öka pressen på dessa barn och stjälpa istället för att hjälpa:

– Systemet ger dels incitament för barn att ljuga för sina föräldrar och dels för familjehemmet att ljuga inför de sociala myndigheterna om hur barnen faktiskt har det, säger Simon Svensson.

Det är självklart bra att mer pengar går till denna typ av verksamhet men att uppfostra och uppmuntra barn med pengar är djupt problematiskt. Saknas information om barn och ungdomars rättigheter så är vi öppna för en kunskapsutjämnande dialog med Sollentuna Kommun och Socialnämnden.