Eskilstunas lokalgrupp bjuder in till årsmöte

8 december, 2019

Dags för årsmöte i Eskilstuna! 

Vi kommer att baka bullar och ha årsmöte. Välkommen!

 

Plats: Krongatan 7

Dag: 13/12

Tid: 16.00

 

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Mötetsbehörighet
 3. Justering av röstlängd
 4. Val av mötetsordförande
 5. Val av mötetssekreterare 
 6. Val av en justerare 
 7. Fastställande av dagordning
 8. Information från RBUF
 9. Behandling av inskickade motioner
 10. Medlemsföreningens motioner till Rädda Barnens Ungdomsförbunds Barnrättskongress 
 11. Beslut om stadgar för föreningen 
 12. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
 13. Revisorernas berättelse för förra året. 
 14. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse 
 15. Årets verksamhetsplan och eventuell budget 
 16. Val av årets styrelse 
 17. Val av årets revisor 
 18. Övriga frågor 
 19. Mötets avslutande