Förbundsårsmötet i Norrköping

25 september, 2013

Stämningen var som vanligt på topp och diskussionerna pågick länge om kvällarna. Till den nya styrelsen valdes som förbundsordförande Sara Thiringer (omvald) och till vice förbundsordförande Jorge Londoño. Till ledamöter i styrelsen valdes på två år Mimmi Thorneus och Bodil Ritzén och på ett år Alexandra Wittgren, Kajza Jansson (omvald) och Dag Kemppainen (omvald). Till barnrättspolitiska gruppen valdes Lova Olofsson, Fatimah Ayyad, Oscar Berndtsson, Nizam Kimonen och Maliha Khan. Som representanter till Rädda Barnens riksstyrelse valdes Sara Thiringer till ledamot och Niclas Persson till personlig ersättare. Verksamhetsrevisorer för den nya året blev Nathalie Lindh och Elin Olofsson och till valberedningen valdes Anna Seldén Andreasson, Theodor Ryan, Matti Kemppainen, Jehna Al-Moushahidi och Jennifer Ek Peter.

Mötet beslutade även att anta en ny verksamhetsstrategi för treårsperioden 2014-2016 och en ny verksamhetsinriktning för 2014. Den nya verksamhetsinriktningen som fastställdes vid mötet syftar till att arbeta med fokus på barn som lever i förorten och motsvarande områden.

Fastställdes gjordes även att Rädda Barnens Ungdomsförbund är emot ombudsröstning och bara verkar för sänkt rösträttsålder. Medlemsavgiften bestämdes till 75 kr per år för enskilda medlemmar, men förbundsstyrelsen fick i uppdrag att fram tills nästa förbundsårsmöte undersöka möjligheten att ha gratis medlemskap. På mötet beslutades också att styrelsen i fortsättningen kommer ha möjlighet att arvodera två personer på heltid upp till 18 500 kr i månaden inklusive skatt.

På lördagen firades även förbundets 10-årsjubeleum med våra grymma både nya och gamla medlemmar!